Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Natuurlijk willen wij dat u tevreden over ons bent. Wij zullen er dan ook alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Daarnaast is uw klacht voor ons aanleiding om na te gaan of wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Als u vindt dat u niet naar behoren bent behandeld door een van onze medewerkers, u niet tevreden bent over het product dat u bij ons gekocht heeft, u niet tevreden bent over de afhandeling van een aankoop via onze website, of indien u vindt dat uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, kunt u over de afhandeling een klacht indienen.

U kunt uw klacht indienen door het online contact formulier in te vullen.
Ook kunt u een schriftelijke klacht insturen naar:

Wittekentekenplaat
Vondelweg 438
2026 BD Haarlem

U ontvangt van ons binnen 14 dagen een reactie op uw klacht. Vanaf het moment van indienen van de klacht, mogen in beginsel niet meer dan 2 weken verstrijken voor u een uitspraak over uw klacht heeft ontvangen.